Skogen central i överenskommelsen

12 januari, 2019

Skinnet är sålt men björnen är långt ifrån skjuten. Politik påverkar mig som skogs- och jordbrukare högst väsentligt. Jag vill helst bara vara i fred med mitt företagande men det blir bara allt mer politkberoende. En ny Socialdemokratiskt ledd regering är på gång att bildas med stöd av Centern som menar att de bland annat borgar för en stärkt äganderätt för skogsbrukare. Men vad står det i överenskommelsen, finns det något konkret att gå på?

Skogsbruk

Den enda fastställda uppsidan är att vi kommer få ett svar på hur mycket skog som är skyddad via en utredning. Om det blir tre procent eller 30 procent vet vi inte. Politiskt är det dock 20 procent vi skall upp i.

Resten i överenskommelsen är betydligt mer osäkert. Vissa saker kan till och med bli än värre. Jag har försökt att stolpa upp lite från överenskommelsen och kommenterat vad jag anser.

 • Överenskommelsen: Vi skogsägare ska få ersättning i ”den utsträckning vi har rätt till” och anslagen ska vara ”tillräckliga”.
  Jag anser: Luktar än mer domstolsprocesser lång väg och vad betyder ens tillräckliga?

 

 • Överenskommelsen: Nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att ”främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk”.
  Jag anser: I politiska sammanhang har begreppet skogsnäring handlat om jobben i förädlingskedjan utan koppling till bonden. Eftersom definitionen av hållbart skogsbruk fortfarande olöst kan i värsta fall hållbart skogsbruk vara hyggesfritt skogsbruk.

 

 • Överenskommelsen: Fokus ska vara ”goda villkor” för företagande.
  Jag anser: Hade varit tydligare om det stått ökade marginaler, ökad lönsamhet, bantning av regelkrångel eller helt enkelt bara ”bättre villkor”.    

 

 • Överenskommelsen: Utredningar ska ske om äganderätt.
  Jag anser: Detta kommer ske i en kontext där vi har en vänsterregeringen samtidigt vet vi att äganderätten handlar om att det allmännas företrädare, staten, är problemet. Utredningen borde handla om statlig kleptomani av privat egendom i stället. 

 

 • Överenskommelsen: Nya former av skydd ska föreslås.
  Jag anser: Vad ska vi med än fler skyddsformer till? Vi har redan skyddat mer än vad som är motiverat.  

 

 • Överenskommelsen: Artskyddsförordningen ska ”ses över” så att den ”effektivt” ska kunna skydda arter och det ska bli ”tydligt” om när man har rätt till ersättning.
  Jag anser: Ses över är inte samma sak som raderas eller försvagas och effektiv betyder för staten billigt. Och låt mig vara tydlig angående ersättningen. Man ska alltid ha rätt till ersättning när något tas ifrån en. Allt annat är stöld.

 

 • Överenskommelsen: Nyckelbiotopinventeringarna som redan stoppats kommer inte att sättas igång igen.
  Jag anser: Allt annat hade varit helt upp åt väggarna.

 

Jordbruk

För jordbrukaren ser det nog lite bättre ut. I överenskommelsen framgår att ett ”kraftfullt bondepaket” kommer att genomföras för att ”säkerställa likviditeten och konkurrenskraften”. Detta verkar mer konkret än snömoset i skogen och har fokus på rätt sak, lantbrukarens marginaler.

Min sammanfattning

Som jag uppfattar överenskommelsen så förefaller det som om skogsgårdarna, det vill säga skogslänen som vi hittar i norr och i väst, inte har mycket att hämta. De kan till och med få det värre. De lantbrukare som har övervägande del jordbruk verkar komma ut som vinnare. Vad gäller äganderätt och socialism så har de två svårt att samsas varför jag är orolig över utgången av den föreslagna utredningen av en S ledd regering.

Sverige är ett fantastiskt land men vi som är bönder står inför stora utmaningar signerade av politiker från alla färger.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!

 

 

Idag var ATL på besök
Att skapa ordning och reda…