Idag var ATL på besök

14 januari, 2019

Idag har jag haft ATL på besök i form av deras reporter Ulf Aronsson. De håller på med en reportageserie om ägande och brukanderätt. Om jag får säga det själv så har jag varit en starkt bidragande kraft till att dessa frågor idag faktiskt tagit ett steg framåt.

 

Även om det talas en hel del om egendomsrätten är det inte så att vi lantbrukare på senare tid upplevt en förändring i vår riktning. Snarare tvärt om. Den 17 januari kommer det tillexempel ett avgörande i mark- och miljödomstolen om den fjällnära skogen som kommer påverka allt skogsbruk. Frågan är hur dålig den domen kommer att bli.

 

Varje generation måste bevaka sin rätt. De senaste 20 åren har det varit lite si och så med det. Den konstitutionella rätten har fått stå tillbaks för miljörätten och de gemensamma allmänna intressena. Jag har ingen aning om när eller ens om det kommer något reportage. Det jag vet är dock att egendomsskyddet är satt under press och att det är upp till var och en av oss att ta strid när vi själva drabbas.

Jag heter Rickard Axdorffs, tack!
Kommer ni ihåg vedspisupproret?
Skogen central i överenskommelsen