Träffar med munkar

1 april, 2019

Jag har idag tittat till mina våtmarker. Jag reglerar nivån i dem med en munk. Ska man vara helt korrekt så är det ett stigrör eller stigningsrör. En munk är egentligen ett slags avrinningsrör.

Jag har totalt fem olika munkar eller stigningsrör som reglerar in och utflödena på mina våtmarker. Dessa är enkelt beskrivet en vägtrumma som ställs på höjden i en dammvall. I botten på trumman kommer två rör in. Ett ut- och ett inlopp. Konstruktionen bildar formen av ett upp och nedvänt T. På diagonalen av själva stigningsröret staplar man plankor på höjden. På uppströmssidan av plankorna kommer då vattnet att stiga och rinna över plankorna tills dessa att vattnet sjunkit till samma nivå som plankorna. På så vis regleras vattennivån. Liknande konstruktion har du som vattenlås i din toalett.

Ovansidan av en munk. På diagonalen nivåplankorna.

För att täta mellan plankorna i Munken använder man med fördel halvbrunnen hästgödsel, bajs. Gödseln fungerar som när man nåtar en båt och på så vis stoppar läckage mellan plankorna. Totalt sett har jag 20 hektar våtmarker att sköta om vilket dagar som denna är ett nöje.

Jag heter Rickard Axdorff, tack!

 

Once upon a time…
Avverkar barkborreskadade granar