EON backar och backar svenska bönder!

Efter mitt senast blogginlägg meddelar EON mig nu att det är skillnad på kött och kött och drar därför tillbaka hela sin kampanj i vilken de uppmanade alla att äta mindre nötkött. Samtidigt öppnar de upp för att tillsammans med svenskt lantbruk gemensamt se över ersättningarna för markingtrång.  

Livet på landet

När jag stod i verkstaden och körde med vinkelslipen kom min kära fru och petade på mig med en stav i rumpan. Det är någon från EON som söker dig på fasta telefonen sa hon. Killen som ringde var en hög chef på EON Eldistribution AB och vi hade ett mycket givande och hyggligt framåtsiktande samtal.  

Kund- och producentpåverkan

Essensen av mitt tidigare blogginlägg var att EON själva skrivit om spelplanen för ersättning till markägare för markintrång eftersom de genom en reklamkampanj motarbetar mitt och alla andra svenska lantbruk. Jag påtalade i inlägget att de hade två val. Antingen får de betala avsevärt mycket mer i markersättning eller så får de gå ut med en dementi på tidigare kampanj. Blogginlägget berörde och upprörde såväl bönder som köttätare. Det delades och lästes i massor på ett närmast kampanjliknande sätt.

Glädjande besked

Eftersom så många nu har uppmärksammat EON på att det blev lite fel så har de dragit tillbaka sin kampanj i samtliga medier vilket naturligtvis är glädjande även om stor skada redan är skedd. De kommer dessutom fundera över hur en ny kampanj kan utformas. Under samtalet diskuterade vi även den ersättning som EON ”erbjuder” oss markägare. Den ligger på en mycket låg nivå och om man verkligen vill vara ett företag som stöttar svenskt lantbruk är en höjning av ersättningen ett steg i rätt riktning. Regleringen av ersättningen, om man nu verkligen menar allvar med att man vill stötta svenska lantbruk, kommer i sådant fall bli ett trepartssamtal mellan EON, markägarna och staten.

Det hedrar EON att de hanterat en avvikelse i arbetet på ett bra sätt. Så nu när nästan alla är på bana tycker jag att vi stöttar våra bönder och äter svenskt kött av den enkla anledningen att vi då vet vad vi får på våra tallrikar.