Små grodorna små grodorna…

I grannbyn Ervalla var det som sig bör dans runt majstången på midsommarafton med små grodorna och räven raskar. Vi var där och njöt. Även i Jokkmokk dansas det på grund av små grodor men av en helt annan anledning.

 

Eftersom jag skrivit om att Länsstyrelsen i Örebro obstruerar landsbygdsutveckling så har många hört av sig från hela landet. Konstigt eftersom tjänstemän i Sverige är godsinnade. Nåväl, i Jokkmokk gör de vad man kan för att stoppa landsbygdsutvecklingen också. När en markägare utanför Jokkmokk fann att en markbit sju kilometer från centrum, omringad av Europavägen och inlandsbanan, mellan två myrar och två kilometer från vattenkraften var lämplig för elintensiv verksamhet gjordes de naturvärdesundersökningar som lagen och Länsstyrelsen kräver. Men det räckte naturligtvis inte även trotts att marken är påverkad åt alla håll.

 

Länsstyrelsen anser nämligen att den naturvärdesinventering som är framtagen för detaljplanen är bristfällig eftersom den är utförd under oktober vilket enligt gällande standard är helt okej. Men Länsstyrelsen vill ha kompletterande inventeringar av växt- och djurliv och särskilt nämns de små grodorna. De påpekar också att om några arter som är skyddade genom artskyddsförordningen återfinns krävs en dispens från artskyddsförordningen.

 

Ett projekt i ett område där det enda som finns är mängder av natur försenas i bästa fall av  Länsstyrelsen. Markägaren som vill utveckla sin verksamhet får nu dras med både förseningar och fördyrningar. Ska vi gissa på att det kommer att sluta med att det dök upp en lämpligare mark i området som råkade ägas av det allmänna i stället? Oavsett vilket, det så är det inte så konstigt att investerare söker sig till andra länder!

 

Konstaterar att det är både roligare och billigare att dansa små grodorna runt en majstång än att dansa efter pipan på våra goda tjänstemän när de  letar efter små grodorna.

Jag heter Rickard Axdorff, tack.