Och nu ska plankorsningen bort

Igår lyssnade jag på radio och där pratar de om farliga plankorsningar. Länet hade några få farliga var av en återfanns i Södra Dylta, hos oss.

 

Eftersom jag är luttrad om hur allmännyttans beslut, som handlar om den goda majoritetens försorg till förfång för individen och dennes behov, utgår jag från att plankorsningen kommer att tas bort. Och det är ett major problem.

 

På andra sidan järnvägen har jag mark som jag betar. I Sverige har vi regler vad gäller djurhållning. Bland annat ska man titta till alla djur dagligen. Att inte kunna färdas över järnvägen kommer ställa till det rejält.

Utfall

Men lilla vän, det förstår du väl att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga om plankorsningen eller bygga ny väg för att du ska kunna fortsätta med din djurhållning. Kostnaden för en ombyggnation av korsningen eller en ny väg överstiger kraftigt samhällets nytta av dina köttbitar.

 

Jag hoppas vi inte hamnar i den diskussionen. Men rent allmänt är det ett problem att lantbruket inte är mer lönsamt och mer betydelsefullt för det allmänna.  I fredstid klarar sig vardagsmänniskan rätt bra utan oss. Vad blir då slutsatsen?

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!