Nätverka med dina grannar

Jag var på ett ”AfterWork” i veckan. Vi samlades och talade om branschfrågor under trevliga former. Det var tjänstemän från näringen runt Örebro och många av dem är bönder. Mycket bra intiativ. Att parkera bilen kostade för övrigt lika mycket som maten. Tänkvärt i sig.

 

I rollen som bonde saknar jag att vi som företagare samlas och talar om våra problem och möjligheter. I alla fall på djupet. Visst, det förekommer företagarföreningar med mera. Och det är jättebra. Men vi borde kunna tala mer med varandra om mer detaljer i vårt företagande utan att saker protokollförs.

Tillsammans

När talade du exempelvis om vilket netto du fick på spannmålen eller på slutavverkningen eller priset på arrendet eller vad det nu är.

Nu när vi närmar oss kallare tider så hoppas jag att fler bönder sätter sig runt en brasa och pratar och lyssnar på varandra så att vi gemensamt kan driva våra företag och branscer framåt.