Småfix

Nu börjar säcken knytas ihop och vi närmar oss slutet på tork- och pannprojektet. Nu återstår bara lite ”småfix”, det borde inte ta så lång tid.. Eller?!

Det här med ”småfix”

Småfix är för mig saker som inte är nödvändiga för själva funktionens skull, men ändå måste/bör göras. Det är faktiskt så att så fort elektrikerna är klara är all hårdvara på plats för att anläggningen ska fungera och kunna köras. Men bara för att det är så att den fungerar så är det ju inte färdigt, kvar är det här småfixet. En del av småfixet är sådant som behövs för att det inte bara ska fungera, utan fungera på ett bra sätt. En annan del är sådant som behövs för att försäkringsbolaget ska tycka att det ser bra, nog så viktigt. En tredje del är att det ska vara en smidig och säker anläggning att jobba med. Det som man behöver jobba med i framtiden ska vara lättåtkomligt på ett säkert sätt. En fjärde del är ju att det ska se lite bra ut också. Även om jag tycker att funktionen är det absolut viktigaste, så gör det ju inget som det ser lite snyggt ut också. Jag tycker att man får ett litet seriösare intryck om det ser lite snyggt ut. Jag har tyvärr lärt mig i livet att det går att dölja en dålig funktion med ett snyggt första intryck. Konstigt men tyvärr sant, det borde inte vara så… Men ett snyggt räcke tänker man oftast spontant är bättre än ett fult räcke, frågan är bara vilket som håller bäst……  Det finns säker fler saker som kan kategoriseras in under småfix, men kommer inte på något mer nu.

Sist vi byggde fick vi en liten to-do lista av arbetsledaren. Som tur var fick vi även en pappersversion (inte bara platsantecknignar som här på bilden) så vi slapp springa och leta efter anteckningar på olika platser.

Exempel på vårat småfix

Isolera värmetrumman från pannan till torken. – för bra funktion. Det är ju en bra bit från pannan till torken och vi vill inte tappa värme i onödan. I augusti borde det vara varmt utomhus ändå, så något stort utomhuselement behövs inte.

Göra större håll i träväggen runt värmetrumman till torken. – försäkringsbolaget (och självklart även vi) vill minska brandrisken. 5 cm till trä från trumman ska det vara

Nya plattformar som är bekväma och säkra att jobba ifrån. – för att anläggningen ska vara smidig och säker att jobba i, även under stress.

Nu måste jag väl klämma in något om att det ska bli snyggt också, men kommer inte på något specifikt småfix för utseendets skull. Jag får helt enkelt påstå att det är en pågående process i hela arbetet (ni får döma själva)

Släntning  (nu kom jag på en snygg-grej bara för det) – skapa en yta runt om byggnaden som är lätt att underhålla.

 

Ett annat exempel på småfix är att byta ut detta manuella spjäll.
med detta elektriska. Dels för att minimera risken att skicka spannmålen fel pga av den mänskliga faktorn.
Det här golvet var anpassat till torken in ombyggnationen. Det blev lite tajt där borta vid hörnet efter höjningen.
Nu blev det bättre. Det är ännu inte riktigt klart, men snart.
Här ska hållet in i torkbyggnaden göras större, trumman ska isolera och byggas in, en huv ska monteras vid det fyrkantiga hålet, det ska målas och justeras.

Så nu blir det fullt fokus på småfixet. Jag tror nog att trots att det är småfix så kommer det hålla oss sysselsatta nästan fram till jul, i alla fall den här veckan. Ska jag var ärlig (som jag vill var) så har vi fortfarande lite småfix kvar sedan 2016, när vi byggde nya torken. Även det gamla småfixet ska nu göras.