Lite uppdateringar på tidigare inlägg

Jag tänkte uppdatera er på några av mina tidigare inlägg. Vi börjar med ”Kan granbarkborrar sprida rötsvamp

Efter mitt inlägg fick jag kontakt med en forskare på SLU, Malin Elfstrand. Hon berättade om en avhandling som Ylva Strid gjorde på SLU. Avhandlingen heter ”Bark beetles have a decisive impact on fungal communities in Norway Spruce stem sections” och ni hittar artikeln i länken.

Malin sammanfattar Ylvas avhandling så här:
Det beror lite på vad man menar med ”rötsvamp”. Ylva Strid tittade på det i sin avhandling. Det är definitivt så att granbarkborrar kan föra med sig kända vedrötare som Stereum sanguinolentum och Amylostereum sp. förutom blånadssvampar, dvs Ylva hittade de arterna både i ved som exponerats för borrar och på borrarna själva. När det gäller rotticka som jag gissar att du frågar om mer specifikt så fanns det en hel rotticka i ved som varit exponerad för barkborrar. Men, i princip ingen rotticka kunde hittas på/i vuxna barkborrar. Metoderna som Ylva använde i sin studie är mycket känslig och kan detektera enskilda sporer av en svamp på kroppen på en borre. Alltså är jag tveksam till om borrarna kan föra med sig rotticka från ett träd till ett annat. Jag tror inte att en ökad spridning av rotticka är något vi behöver oroa oss för i i barkborreutbrottet om avverkningarna stubbehandlas med Rotstop. Men om oskyddade stubbar lämnas i skogen i samband med avverkningen av angripna träd så ökar riskerna definitivt för rotröta.”

Bra sammanfattning av Malin, det verkar som om vi inte behöver ligga sömnlösa för att barkborrarna ska sprida rotröta men att alltid använda rotstop (eller liknande) eller avverka/gallra/röja när det är kallare än fem plusgrader är mycket viktigt förstås. Det här pratar vi rätt ofta om i Skogspodden men tyvärr ser man och läser om röjningar och gallringar sommartid utan någon behandling, vilket ofta kan leda till rötangrepp. Och har man väl fått in det i ett bestånd så sprider det sig via rötterna.

Sedan var det min inbjudan till Svd klimatreporter Peter Alestig i inlägget ”Alternativa fakta?

Jag fick en del kommentarer och frågor på detta inlägg där några var tveksamma på att jag skulle få något svar eller hur det skulle bli. Men nu har Peter svarat och tackat för inbjudan. Han är klart intresserad och skulle gärna dyka djupare i skogsfrågan men han förklarar också att han är ensam klimatreporter på SvD och har naturligtvis ett stort område att täcka så det är inte säkert han kan/hinner komma på besök och prata privat skogsbruk med oss. Han styr ju inte 100% själv heller vad han ska rapportera om förstås, han måste ju dyka ned i det som är aktuellt och på tapeten just nu. Han förklarade också att hans artikel handlar om frågan om skogen kommer att räcka till för alla behov i framtiden. Helt klart en intressant fråga och den som vill läsa mer om detta kan jag rekommendera Tomas Lundmarks rapport ”Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?”  Tomas Lundmark, som är professor i skogsskötsel på SLU har vi intervjuat i podden vid ett tillfälle, det var avsnitt 50 och det hittar ni här. Tomas är både pedagogisk och karismatisk, så han är värd att både lyssnas på och läsa hans alster.

Så vi får se om Peter Alestig besöker oss, jag håller er förstås uppdaterade. Jag kan också rekommendera Peters senaste artikel i Svd. Den heter ”Så blir Sverige 2015 – om klimatkatastrofen kommer”. Välskriven och intressant att läsa. Vi inom skogsbruket fyller en viktig funktion som planetskötare för att undvika de här scenariorna som Peter beskriver. En brukad skog binder mycket CO2, det har jag skrivit om tidigare (här om ni vill friska upp minnet)