Energi och effekt

Jag har tidigare berättat om våra solceller på taket (här skrev jag om det) och nu är det dags för en ny årsuppföljning. Jag kan börja med att konstatera att även om 2020 var ett skitår på många sätt så sken solen mycket, i alla fall i Stockholmsområdet. Mina solceller producerade 9 840 kWh och det är upp ca 6,6% sedan året innan. Min toppeffekt är 12 800 Watt och normalt i Stockholmsområdet borde en sådan anläggning kunna ge 12 800 kWh (dvs den enkla tumregeln om att en installerad watt ger 1 wattimme per år) om solcellerna ligger mot söder. Nu ligger mina solceller åt alla fyra väderstreck så det blir lite lägre produktion, men jag hänger inte läpp för det. Det var ett val jag gjorde när jag installerade, jag ville ha så hög effekt som möjligt och priset per kW går ned rejält vid installation av högre effekter. Så en viss effekt i Watt ger en viss energi i Wattimmar, dvs Energi=Effekt x Tid (jag återkommer varför jag tar upp detta).

Bilden visar produktionen av våra solceller 2018-2020

Min totala elkonsumtion var 11 700 kWh men jag har bara köpt 9 072 kWh. Hur hänger detta ihop kanske ni undrar? Jo, en del av energin som jag producerar använder jag själv direkt, resten säljer jag. Tyvärr producerar jag mest på sommaren men använder förstås mest på vintern. Jag har sålt 7 212 kWh så netto har jag köpt eller förbrukat 1 860 kWh under hela 2020.

Så här ser elproduktionen ut under året

Det är inte mycket för en normalstor villa (byggd 1905) med två vuxna som bor här. Det skulle vara kul att komma ned till noll i nettoförbrukning och jag tror inte det är omöjligt. Jag hade en del problem med värmepumpen under sommaren så elpatronen gick ovanligt mycket då. Nu är felet lagat så nu fungerar den som den ska igen, det var en trasig ventil. Värmepumpen är drygt 15 år gammal så jag antar att den kommer att behövas bytas inom ett antal år men vi kör den så länge den håller.

På bilden som visar elproduktionen 2018-2020 ser man också att programmet som håller koll på mina solceller tycker att jag sparat drygt 9 ton CO2. Jag vet inte hur de räknar men det är ju trevligt att vi bidrar till att minska CO2 utsläppen. Om jag jämför det med vår växande skog i Bergslagen och Småland, hur står sig solcellerna då? Enligt vår skogsbruksplan hade vi en tillväxt på ca 1700 m3sk år 2020 i Bergslagen och 500 m3sk i Småland, totalt 2200 m3sk vilket ger mellan tummen och pekfingret en ökad kolbindning på ca 2860 ton CO2. Nu avverkar vi och gallrar också och då kommer en del att bli CO2 igen. Men av det som blir timmer så får vi en substitutionseffekt som är en större kolsänka än tillväxten på träden. Substitutionseffekten är alltså när timmer ersätter material som kräver producerar mycket CO2, till exempel stål och betong. Så bygger vi hus och fina möbler så bygger vi in CO2 för en lång tid samtidigt som skogen kan växa upp igen och igen… (jag skrev en del om det här)

En annan sak som jag börjat intressera mig för är att vi stänger våra kärnkraftreaktorer i förtid. Nu har vi stängt två av dem och det här gör gissningsvis att vi kommer att producera mer fossilbaserad energi istället. Sverige har ett energiöverskott, dvs på helåret så exporterar vi energi. Men vi har ett effektunderskott, dvs när vårt behov är som stört så räcker inte Sveriges egen produktion till utan då måste vi importera el. Det finns mycket att läsa om detta och ett bra ställe att börja är Kraftbalansrapporten, som ni hittar här. Nedan följer ett kort utdrag ur den:

Fakta: Utdrag ur kraftbalansrapporten

Inför kommande vinter är prognosen för den så kallade topplasttimmen, då elförbrukningen är som störst, ett underskott på 1 700 megawatt om det blir en normalvinter. Blir det en kallare vinter kan underskottet under topplasttimmen bli 2 900 megawatt.

Svenska kraftnät beräknar också möjligheterna till import av el och om det kan matcha det svenska underskottet. När tillgänglig import räknas med finns indikationer på att södra Sverige, elområden 3 och 4, riskerar att få ett elunderskott under en kortare period än en timme om det blir en normalvinter. Blir det kallare än vanligt riskerar ”den simulerade” effektbristen att bli flera timmar, enligt rapporten.

Källa: Svenska kraftnät och SvD.

Jag plockade fram några intressanta bilder från kraftbalansrapporten:

Bilden ovan visar hur det kan komma att se ut i vinter om det blir kallt.

Bilden ovan visar också att det här inte är något snabbt övergående problem utan det är något vi kommer att få leva med de närmaste åren, dvs att vi inte har tillräcklig effekt. Nu säger många att det inte är så farligt, vi kan lätt importera el de få gånger det behövs och det kan vi antagligen göra men som bekant bryr sig inte CO2 om landsgränser. Häromdagen till exempel importerade vi el från Polen och den är inte fossilfri. Nu sker det här mycket sällan men argumentet för att vi ska exportera så mycket el som möjligt är att då ersätter vi smutsig el producerat i Polen och Baltikum. Så här ser kolanvändningen ut per capita i Europa:

Om man tittar på energiproduktionen globalt så ser den ut så här:

Det vill säga, desto mer vi kan exportera el, ju mer bidrar vi till en fossilfri el. Vår export av el har en positiv stor klimatpåverkan även när vi exporterar den och att inte detta debatteras eller skrivs mera om förstår jag inte. Stänger vi av våra reaktorer så behöver det brännas kol någon annanstans eller i Sverige (Karlshamnsverket, som är ett oljeeldat reservkraftverk har redan varit igång i somras).

Nu är det inte bara vi som stänger ned kärnkraft, även Japan och Tyskland gör likadant. Tyskland har en rätt stor konsumtion av kol (fråga Vattenfall, de har bra koll på det) och rysk naturgas och i Japan går nu elpriserna upp rätt i taket, antagligen bara temporärt men ska bli intressant att följa. Numera när Japan stängt ned sin kärnkraft produceras deras el främst från naturgas, som de köper i flytande form, LNG. Just nu uppmanas japanerna att stänga av al el förutom till nödvändig värme. Läs mer om detta i Financial Times här och se bild från twitter nedan:

Jag spar alla källor på urklippen så ser ni varifrån mina uppgifter kommer.

Ja, det här var en liten utvikning och det blev mycket siffror. Huruvida vi gör rätt som stänger reaktorer i förväg och ökar den fossila förbränning tvistar de lärda a.k.a. våra politiker. Själv är jag som ni förstår mycket tveksam till detta men jag är bara en lekman. Hursomhelst ska det bli intressant att följa utvecklingen, jag misstänker att debatten kan blossa upp igen om det blir kallt i vinter och våra grannländer behöver elen själv. Följ gärna Sveriges elbalans i realtid här, i kontrollrummet som Svenska Kraftnät har. En mycket intressant sida som jag kan rekommendera.