Ut på myr’n

Grävning igen men den här gången var det inte hemma på gården utan vid ett blötområde på ett av våra arrenden. 

Danne och Jesper åkte iväg i morse och mötte upp Stefan med traktorgrävaren i Norafors. Urdikning stod på schemat och marken var så blöt att det knappt gick att köra. Stefan fick släpa sig in med grävarmen och sedan behövde han draghjälp tillbaka av L60’n.

7 diken blev det på ungefär 15-20 meter vardera med 5 meter emellan. De bottnades med dräneringsrör och singel och anslöts mot ett öppendike. Detta dike ska i sin tur rensas och få ett par nya trummor och bättre fall.

Markvård och förbättringar gör vi hela tiden och i det här fallet är det främst en del av den överenskommelse vi har med markägaren i fråga. Våra odlingsförhållanden underlättas och värdet på marken ökar.

Det blir spännande att se hur marken kommer att förändras. När öppendiket rensas tror Danne att en annan yta också kommer att torka till.

Vilket arbete det är allt sådant här, och vilken tid vi lever i. Det här är inget stort projekt men tänk förr när man fick dika allt för hand. Då var metrarna långa. Det sväller i bröstet av respekt för forna generationer och jag kan bara föreställa mig hur tung den där svartjorden måste ha varit på spaden efter ett par timmars handgrävning.

 

Foto: Jesper Öberg