Förbud mot att elda skräp på tomten?

Sådär lite i skymundan har det uppmärksammats att Naturvårdsverket meddelat föreskrifter med förbud om att ”elda trädgårdsavfall på tomten”. Bakgrunden är EU:s avfallsdirektiv, som bl a innebär att ”bioavfall” i första hand ska ”materialåtervinnas”. Och med ”bioavfall” menas minsann inte bara livsmedels- och köksavfall utan också ”trädgårds- eller parkavfall”. På Naturvårdsvårdsverkets hemsida meddelas myndigt att…

Läs mer