Staten & Kapitalet

I ett principiellt viktigt mål har Högsta domstolen dömt staten att betala ersättning för en avverkning som stoppats på grund av tjäder.  https://www.atl.nu/hd-dom-skogsagare-far-ersattning-for-tjader-stoppad-avverkning. Det är en framgång. Markägaren hade rätt till en ersättning motsvarande värdeminskningen på fastigheten med ett tillägg på 25 procent. Staten kan inte stolpa in och ta över rättigheten och rådigheten över din jord och…

Läs mer