Blivit av med röjsågen? Fyrhjulingen?

 

Då kan den vara på god väg ut ur landet, i skuffen på någon lastbil, via en tullstation nära dig. Har du tur blir den stoppad i tullen – har du otur får den åka vidare ändå.

Häromveckan överlämnade Tullen, Polisen och Kustbevakningen en gemensam 46-sidig rapport till regeringen om att ”förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige”.

Det är en både intressant och nedslående läsning.

Problemet med stölder på gårdar av jordbruksmaskiner, röjsågar, diesel, motorsågar, fyrhjulingar m m är väl känt. I rapporten konstateras att internationella brottsnätverk står för en stor andel av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Uppskattningsvis begås åtminstone 50 procent av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner av internationella brottsnätverk. Man ägnar sig åt en specifik brottslighet i ett land under korta perioder och smugglar sedan vanligen hem godset genom en uppdelning av arbetsuppgifter, där någon eller några personer genomför stölden och andra personer står för transporten av stöldgodset ut ur landet.

De tre myndigheternas behov av samverkan, samordning och att kunna stödja varandra i det brottsbekämpande arbetet är därför uppenbart – men det brister inte bara i fråga om resurser utan också i fråga om förutsättningar och befogenheter.

Polisen har rätt att ingripa vid påträffande av stöldgods.

Kustbevakningen kan – numera – ingripa i ett initialt skede.

Tullen kan däremot inte ingripa alls vid påträffande av stöldgods.

Om en tulltjänsteman påträffar misstänkt stöldgods vid en utförselkontroll måste polis kontaktas för åtgärd. Om polisen inte har möjlighet att komma till platsen måste stöldgodset återlämnas och personerna släppas.

Det här är befängt. Redan 2006 föreslog en statlig utredning – ”Kontroll av varor vid inre gräns” (SOU 2006:9) – att samarbetet mellan Tullen och Polisen borde förstärkas och att Tullen därför skulle ges befogenhet att ingripa när man upptäckte stöldgods. Förslaget innebar just att Tullen skulle kunna fatta beslut om att hålla kvar person och stöldgods till dess att Polisen kom till platsen.

Det var för 14 år sedan. De tre myndigheterna konstaterar nu torrt att ”Utredningens förslag har dock inte lett till någon förändring av Tullverkets befogenheter”.

Den nya rapporten har överlämnats till inrikesminister Mikael Damberg. Den innehåller flera andra, mycket goda, exempel på hur samverkan mellan polis, tull och kustbevakning förbättrat brottsbekämpningen.

Ytterligare ett viktigt steg borde då vara att fixa till det här med Tullverkets befogenheter. Det borde vara en lågt hängande frukt att plocka. Snarast.

Fri rörlighet över gränserna är en god sak.

Fri rörlighet av stöldgods över gränserna är något helt annat.