Allå, ’allå, ’emliga armén?

Ibland blir det bara för löjligt.

Som ATL/Sveriges Radio rapporterat så får alltså en lantbrukare i Närke böta 2.700 kronor  för att med en åtelkamera ha råkat få med ett ”skyddsobjekt” på en bild.

https://www.atl.nu/lantbruk/lantbrukare-far-bota-for-anvandning-av-atelkamera/

Närmare bestämt letades det efter en bortsprungen kalv och då råkade man i letandet med hjälp av åtelkameran få med delar av ett staket – ”skyddsobjektet” – till sprängmedelsfabriken i Gyttorp.

 

Rättsligt sett förmodligen inget att tjafsa om utan bara att betala – men desto mer principiellt.

För det här med skyddsobjekt är många gånger ett problem. Alltmer anses i dag vara ett skyddsobjekt. Det finns snart inte en gräsplätt i anslutning till en flygplats, en tingsrätt, ett kommunhus eller för den delen en sprängämnesfabrik, som inte är klassat som skyddsobjekt.

Det här innebär problem för såväl den som i största allmänhet vill dokumentera och berätta om verkligheten som för den som bara vill rikta om åtelkameran för att hitta en bortsprungen kalv.

Som jurist jobbar jag med medier. För några år sedan hade jag med en kontroversiell historia med ubåtsjakt att göra. Dagens Nyheter bevakade den ubåtsjakt som pågick i vattenområdet utanför Amfibieregementet vid Berga utanför Stockholm. Det togs fotografier. En bastant militärpolis ingrep och tog DN-fotografens minneskort till kameran i beslag under påstående att det otillåtet hade fotograferats ”skyddsobjekt” i skärgården.

Det var dumt gjort. Och dessutom rättsvidrigt. Högsta domstolen fastslog att det innebar en förbjuden begränsning av anskaffarfriheten (att ta fram uppgifter för mediepublicering) och därmed av yttrandefriheten. Skyddslagen fick därför inte tillämpas.

Hade den kalvletande mannen med åtelkameran uppgett att han höll på med att ta bilder som han sedan skulle skicka för publicering – exempelvis till ATL – hade det därför – inklusive staketbilden från Gyttorp – varit skyddat och inte åtalbart.

Men nu var det inte så. Och lite svårt att påstå i efterhand.

Det gör dock inte problemet med bilden av det jättehemliga staketet i Gyttorp mindre.

Det drar faktiskt ett löjets skimmer över en lagstiftning om skyddsobjekt som straffar den som med en åtelkamera råkar fotografera ett staket. Liksom ett rättsväsende som inte förmår att sila myggor från kameler.