Digital jakt med Sveaskog!

Eftersom jag arrenderar ut jakten så var det väl egentligen inte min sak, men jag förstod att det i slutänden handlade om något som jag som markägare kan komma att behöva ge min välsignelse till.

Alltså kopplade jag upp mig till det digitala Teamsmöte som Sveaskog satte upp i kväll för såväl oss som har mark, som med dem som har jakt i Sydnärke.

Hitta älgen!

Kändes som att det fanns någon sorts grundläggande motsättning i det här – möten om hur vi ska ha det med jakten ska man väl ha (säger utbon lite nostalgiskt och gammeldags) på plats ute i skogen, över en öppen eld, med kåsorna i hand, titta lite misstänksamt på varandra, begrunda, vara tysta ett tag och sedan med ett handslag i bästa fall befästa att man är överens.

Inte via en skärm med presentationsbilder och en Teams-uppkoppling.

Men nu är det som det är med covid-19 och allt det där. Och bekräftelsen återstår.

Vi var väl ett 20-tal som deltog i det här digitala mötet. Merparten förblev tysta. Jag dristade mig till att under mötet skicka en skriftlig fråga om administrativa avgifter som dock mötesledaren p g a teknikproblem först inte kunde se, så jag fick läsa upp den högt. Fick ett tillfredsställande svar.

Vad det verkar handla om är att Sveaskog tycker att det finns för många älgskötselområden (ÄSO) och kronhjortsskötselområden (KSO). En massa trassel med olka stadgar, tilldelningar, arbetssätt, röstningsförfaranden etc. Därför vill man vara rationell och tillskapa ett enda nytt älg- och kronviltsskötselområde för såväl sina egna marker inom sydöstra Örebro län (knappt 24.000 ha) som att bjuda in övriga markägare inom dessa områden att ansluta sina marker.

Det betonades särskilt att Sveaskog inte vill utrota vare sig älgen eller annat vilt (gärna vildsvinen, tänkte jag dock själv tyst).

Men det lät väl ändå bra, tänker jag. Även om det egentligen handlar om frånvaron av alternativ. Och lite svårt att bedöma. Och lätt att bli misstänksam. Håller skogsbolagen (inklusive det statsägda Sveaskog) på att lura skjortan av oss självägande bönder nu igen?

Helt säker är jag inte.

Jag låter jaktlaget bestämma.