Om du hör något i luften som surrar…

…så är det inte Skogsstyrelsen som är ute och hurrar!

Nej då, visserligen är det Skogsstyrelsen som är i farten, men några hurrarop till strävsamma skogsägare är det inte fråga om, utan en helikopterjakt och inventering av återbeskogning.

”Helikopter på lågt flygande höjd i Södermanlands län och Örebro län” förkunnades det i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen för en dryg vecka sedan.

Det ska göras ”avsyning” enligt 30 § skogsvårdslagen och helikopterkontrollen ska ligga till grund för förelägganden och kontroll och det ska tittas på ”eventuella otillåtna åtgärder i biotopskydd”.

Motsvarande pressmeddelanden om kontroll har gått ut över andra län, t ex Gävleborg.

Så; ve den som inte har rent mjöl i påsen när kontrollhelikoptern – ”ett sätt för Skogsstyrelsen att effektivisera arbetet med tillsyn” som man uttrycker det – på låg höjd far förbi när du går där i nyplanteringen med röjsågen.

Återbeskogat och röjt. Ok så – även i ett helikopterperspektiv?

Vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Jag gillar principen om ”frihet under ansvar”. Vilket också betyder att den som inte tar ansvar missbrukar friheten – och det är något som vi som vill ha frihet under ansvar inte är betjänta av.

Jag inser Skogsstyrelsens dilemma – ena stunden kompis och rådgivare, andra stunden tillsynsmyndighet.

Och visst ger det säkert en effektivare tillsyn. Man slipper ”åka långa avstånd med bil och gå till fots i fält”, som det uttrycktes i ett av pressmeddelandena.

Men ändå. Helikopterinventering på låg höjd. Kartläggning ner i minsta bestånd. Med den vänlige GD:n Herman Sundqvist vid spakarna? Lätt att hojta om Östtyskland (vilket vore fel).

Men riktigt bra känns det inte. I det Integritets-Sverige, där man knappt kan sätta upp en åtel-kamera på sin egen mark ifall allmänheten skulle strosa förbi och känna sig ”kränkt”? Fast ändå…