CAP-reformen – man hänger väl med?

Hej och välkommen till videokonferensen ”CAP-reformen för alla som fattar vad den innebär”!

Så nu kör vi:

* EU-parlamentet har just enats om ett beslut, så kan alla deltagare i videokonferensen som förstått vad beslutet innebär klicka på ”handen-upp-symbolen”?

Konstigt? Ingen klickar. Inga händer upp!

* Samtidigt har EU:s jordbruksministrar också enats om ett CAP-beslut. Så upp igen med ”handen-symbolen” alla ni som nu fattar hur det här hänger ihop.

Konstigt? Ingen klickar nu heller. Inga händer upp!

Men nej, för det här är knepigt att hänga med i.

Och då har ändå ATL rapporterat Se ATL https://www.atl.nu/lantbruk/eu-redo-for-cap-forhandlingar/

Men ändå. Vad är det som har beslutats? Har det beslutats?

Jag jobbar, i andra sammanhang, med EU och Bryssel och vet hur krånglig Bryssel- & EU-apparaten är.

Så jag försöker i den kontexten att förstå (men är osäker på om jag alls har förstått ändå).

Liten sammanfattning:

  • Det här är enormt viktigt. Det lägger fast spelreglerna för EU:s jordbrukspolitik för flera år framåt. Och det är jättemycket pengar – sisådär 1.075 miljarder euro.
  • Det påverkar oss alla, större brukare som småbrukare – i Sverige såväl som i Rumänien.
  • Fredrik Federley har i EU-parlamentets jordbruksutskott gjort ett jättejobb för svenskt jordbruk.
  • Det fanns drygt 2000 tilläggsförslag i EU-parlamentet.
  • Tyvärr kom den viktiga frågan om inriktningen på jordbrukspolitiken i EU-parlamentet att skymmas av tjafsiga – men medialt uppmärksammade – diskussioner om huruvida en ”korv” eller en ”burgare” ska få kallas det oavsett köttinnehåll.

Och så det avgörande:

  • EU-parlamentets beslut är en sak och EU-ministerrådets beslut är en annan sak – men nu går frågan vidare till s k trilogförhandlingar, d v s ett slutligt beslut kommer först efter förhandlingar och en överenskommelse mellan EU-parlamentet, Kommissionen och Rådet.

Alltså är inget slutligt beslutat. Men det vore välgörande om någon som begriper bättre än jag, pedagogiskt och konkret, kunde förklara mera.

För så mycket förstår jag att det här är något som får stor betydelse för oss alla. Bara det här med förgröningsstödet?

Tills vidare får väl odlingssäsongen 2021 rulla på som vanligt.

Mitt största bekymmer är mera jordnära, d v s alla grisar och hjortar som orsakar grymma betesskador här i skogsbygderna i norra Östergötland.

Men det har ju inte så mycket med CAP-reformen att göra.