Oj – nu kom Posten!

Det var framåt fyra-tiden på eftermiddagen. Jag var på gården och såg den vänlige mannen i det ljusblå PostNord-bilen åka förbi. Fast först då.

Förr sa vi ”Nu kom Posten” (som en självklarhet man bara noterade).   Numera säger vi ”Nu kom Posten!” (nästan som en överraskning – och vem vet hur länge den post som ändå delas ut valsat runt i systemet?).

Läser i ATL om hur PostNord klantat till det med en fäbodsstödsansökan, postad fyra dagar innan ansökningstidens utgång, men som påstods ha kommit fram först efter fem (5) dagar, vilket i sin tur ledde till avslag från Jordbruksverket och på rent formella grunder ett nekat stöd. Dessbättre tog Förvaltningsrätten i Falun – efter överklagande – Länsstyrelsen i Dalarna (och i praktiken PostNord) i örat, så att ärendet kunde hanteras.

Men det är problem det här med Posten.

Det senaste påhittet är att PostNord ska dela ut post och tidningar varannan dag – och att det då därtill ska räcka att bara 85 % av posten/breven delas ut inom två dagar (en sänkning från 95 %, vilket var illa nog).

Det sistnämnda förslaget har fått massiv kritik – den enda ”tummen-upp” bland remissinstanserna verkar komma från PostNord.

Till och med den statliga tillsynsmyndigheten Post- och Tele-styrelsen (PTS) verkar nu ha fått så mycket luft att man vågar uttrycka en viss skepsis.

I övrigt verkar det vara ”tummen ner” – allt från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) till glesbygdskommunerna, LRF och medieföretag.

De uttrycker alla goda skäl, som jag inte ska upprepa.

Men kritiken är mer än berättigad.

Uppåt en (1) miljon svenskar har/vill/kan inte få tillgång till det digitala landskapet och dess infrastruktur. Och kan inte lämnas utanför tillgång till grundläggande samhällsfunktioner.

Därför måste någon ta ansvar. Och kritiken ska egentligen inte riktas mot PostNord. Det är ett statsägt låtsasföretag, som har att göra sitt bästa – givet förutsättningarna – mot ägaren.

Och den ägaren stavas staten/regeringen/infrastrukturdepartementet, som inte pekar med hela handen åt sitt postaktiebolag.

Det är dit kritiken ska riktas – den dag breven inte kommer.