Recensera ATL-event – i ATL?

Som ATL-bloggare kan det förstås verka lite fjäskigt mot uppdragsgivaren att skriva några inställsamma rader om den digitala skogsägarkväll som ATL, Virkesbörsen, Ludvig & Co m fl anordnade ikväll.

För hur många ”digitala skogskvällar” har inte alla landets banker och virkesinköpsföretag och skogsfastighetsmäklarföretag anordnat och bjudit in till det senaste året? Inte minst oss ”utbor”?

Jag kan icke räkna dem alla.

Men de har varit av skiftande kvalitet.

Ungefär som de fysiska möten som anordnades på tiden innan pandemin, då man ibland bjöds in till ”skogsägarfrukost” hos ett lokalt bankkontor i Stockholms innerstad och möttes av en lite orolig kontorschef som klockan 08.00 letade efter mjölk till kaffet och sedan började med att säga att han/hon inget visste något om skog, men dessbättre hade en ”skogsexpert” från banken med sig.

Men här var det raka besked.

Om hur vi skogsägare måste sluta upp med att stå med ”mössan i hand” och i stället ta för oss på en konkurrensutsatt marknad.

Om bra drag i efterfrågan på sågtimmer.

Om att våga ifrågasätta virkespriser, inte minst med tanke på hur bra det går för sågverksindustrin.

Om att våga ifrågasätta den som ifrågasätter det som vi som skogsägare håller på med.

Om att vi skogsägare – apropå Skogsutredningen – måste våga prata om skogen och om äganderätten (för annars går det bokstavligen åt skogen).

Och mycket annat.

Med detta sagt så var det ett bra arrangemang.

Och därmed slutfjäskat.

Gör din egen bedömning.

Jag blev i alla fall glatt uppfriskad av att lyssna (även om jag kom in sent).

Länken till arrangemanget hittar du här.