5:3 – skogen

Någon som kommer ihåg ”5:3-skogen”?

Det var en skogs- och jordbrukspolitisk orolig tid kring 1990 (fast det är det väl alltid).

Upp och ner och fram och tillbaka.

Det här med ”5:3” syftade på paragraf 5, första stycket, tredje punkten i skogsvårdslagen:

”5 §   Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark/…/

  1. Om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.”

Så står det än i dag.

Fast då var det rätt omdiskuterat eftersom det ibland användes som ett myndighetsinstrument för att öka skogsproduktionen genom att tvinga fram beskogning av gamla beteshagar, vilket en del inte var så förtjusta över. En annan skillnad var att fram till 1991 fick man bidrag för att plantera ”5:3-skog”.

Och jag minns hur vi fick en slant för att plantera igen några hektar av en del av ett gammalt vattensjukt och dåligt dränerat gärde – det var vårt initiativ. Så mycket till vare sig hag- eller skogsmark var det väl inte innan, men det hade nog snart slyat igen. Och det var ju dåvarande Skogsvårdsstyrelsen som godkände.

Jag minns hur vi planterade björk – även lite masurbjörk – och att min far sa att det här kommer jag aldrig få se avverkas. Det var sant – han var väl 66 år då. I dag är jag snart 60 år.

Det säger något om skogens omloppstid.

Det blev en varm sommar. Vi gick och brunnsröjde i gräset runt björkplantorna.

På höjderna satte vi gran – där växer det så det knakar (fast med halvdålig kvalitet)

Vi planterade även lite al – det gick sådär… eller snarare inte alls.

Och här och där lite glest, men på det stora hela blev det ändå en rätt ok björkskog på det gamla vattensjuka gärdet! Har gallrat en gång.

Tänker att i alla fall jag ska få uppleva när den avverkas.