Triss i kontroller

Jag vet inte om det är jag som utbo som anses suspekt eller om det bara slumpat sig så, men nu har jag haft tre myndighetskontroller på mindre än ett år.

Förra hösten var det Jordbruksverket som var ute och kollade gränser mot blockdatabasen på en (1) liten inäga om 0,23 ha.

I slutet av maj i år var det Länsstyrelsen som gjorde kontroll av förgröningsstödet med uppföljande krav om att skicka in sprutjournaler.

Och parallellt med det så var det Länsstyrelse-kontroll också av min ansökan om jordbruksstöd. I praktiken innebar det en fingranskning och kontroll av såväl uppmätt areal som gröda – med kommentarer – till vartenda skifte.

I vissa fall ansågs den nu uppmätta arealen, något överraskande, vara något större än den jag ansökt för, i några fall ansågs den mindre (typ 0,05 ha åt det ena eller andra hållet). Gränser justerades och på totalen hamnade jag några decimalhektar på minus. Men så upptäckte kontrollanten att jag hade några små skiften runt om ekonomibyggnaderna som jag aldrig sökt stöd för och som inte fanns med i blockkartesystemet. Eftersom jag låtit betesputsa dem varje år klassas de nu som ”jordbruksmark”, så på det stora hela går det väl jämnt upp.

Liten träda i skogsbygden – men Länsstyrelsen har full koll!

Det är naturligtvis bra att det görs kontroller, så att det inte fuskas. Och jag fick i alla fall inga ”Anmärkningar”. Ändå kan jag inte låta bli att förundras över detaljrikedomen i kontrollen.

Typ: ”Gränsen i norr har justerats efter odlingsgräns. Tidigare låg gränsen ovanför stenmuren.” och ”Gränsen i norr samt i sydöst har justerats mot trädgård”.

Det är då inte många kvadratmeter som tillsynsmyndigheten inte har koll på!