Åka hölass och hoppa runt på höskullen!

När jag var en riktigt liten pojke hjälptes vi alla ibland åt på gården med höbärgningen.

Det var soliga och roliga somrar.

Och så åkte vi barn hölass.

Vi hade inga säkerhetsbälten.

Vi hoppade runt lite hur som helst i höet på vagnen – och sedan på höskullen.

Vi hade inte delgetts några säkerhetsföreskrifter, mer än att ”Ungar – nu åker vi, sitt stilla i mitten och håll i er!”.

Fram och tillbaka åkte vi, hölass efter hölass. Runt om oss på hövagnen fanns farligt dåliga sidoskydd (om alls några) – samt spetsiga högafflar.

Vi hade inte läst Arbetsmiljöverkets eller några andra myndigheters föreskrifter.

Det var en annan tid. Men vi bara hoppade runt i höet, skrattade, hade roligt och drack saft.

Del av höskullen – 50 år senare. Här hoppade jag runt i kortbyxorna!

Det där tänker jag på när jag läser om den friande domen mot de föräldrar som lät sin tioårige son köra traktorn 900 meter mellan gården och ägorna.

För egen del körde jag truck i sågverket på gården vid lite drygt samma ålder. Jag flyttade och staplade virkespaket på flera ton och ibland körde jag dem tvärs över den enskilda, men allmänt trafikerade, vägen. Jag var självlärd och hade ingen certifierad eller myndighetssanktionerad utbildning alls.

Med detta sagt så är det naturligtvis så att det här finns en viktig trafiksäkerhetsaspekt som ska tas på allvar, inte minst med tanke på vad som för alla inblandade skulle kunna hända vid en olycka. Missförstå mig inte. Här finns ett ansvar.

Den 10-årige traktorföraren är dock förmodligen en betydligt bättre traktorförare än jag någonsin var som truckförare.

Och uppväxande barn på en gård måste också få ta ansvar och prova på.

Tingsrätten resonerar därför bra i åldersfrågan:

”Det är mot denna bakgrund tveksamt att tillmäta åldern på den som framför fordonet någon självständig betydelse, även om en förares låga ålder i sig själv rimligen måste anses kunna äventyra trafiksäkerheten. ”

Därför var den friande domen bra och en omdömesgill åklagare överklagar inte.

Och jag tycker fortfarande att det var kul att köra truck och hoppa runt i höet på höskullen!