Är det något fel på skogen i Närke?

Japp –  där kom de!

Breven om den fiktiva rikedomen.

Det vill säga Skatteverkets brev med förslag till ny fastighetstaxering.

Och redan där krympte ju rikedomen ihop. Den är ju bara på papperet.

Med påpekanden om att har du avverkat efter 2021-10-31, så måste du ange detta – ja, det ska jag göra! Senast den 1 november!

Rejäl uppräkning sedan förra gången. Fast det är knasiga belopp.

Och det här ska ändå bara spegla sannolika 75 % av det verkliga marknadsvärdet.

Åter igen, på papperet.

Nu är det här säkert rätt uträknat – det baseras på försäljningar 2019-2021 i området. Det vore fel av mig att ifrågasätta.

Men ändå är det ju lite konstigt; på min fastighet i Närke anses den produktiva skogsmarken ha ett värde om 76713 kr/ha medan den produktiva skogsmarken i Östergötland anses ha ett värde om 115.351 kr/ha.

Ok, det är sämre bonitet där i Närke, men ändå? Det är 35 km – men nästan 40.000 kr/ha i skillnad – däremellan. Och i Närke står dessutom mest tallskog där man inte behöver bekymra sig lika mycket om barkborrar.

Fortfarande får jag skräckblandade förnimmelser från den tid då det här med taxeringsvärdet, i fråga om skogen, lades till grund för en skogsvårdsavgift.

Men vad vet jag. Det är mycket man inte förstår.

Generationers hårt arbete med jord och skog är dock till för att förvalta och utveckla.

Det finns ju så många andra värden med att ha skog – som inte kan mätas i ekonomiska termer.

Och framför allt inte på papperet.