Chattar med Skatteverket!

Jamen, så sitter man där igen – med månadsskiftet som stupstock och tänkte att jag borde väl fylla i blanketterna om det där med den nya fastighetstaxeringen.

Det var ju så att jag fick mig tillskickad blanketterna ”Förslag Lantbruksenhet Fastighetstaxering” för mina två fastigheter. För flera veckor sedan. Med skojiga värderingar på papperet, men som tydligen ska anses avspegla 75 procent av marknadsvärdet.

Jojo.

Men inte har jag fått det gjort.

För nu var det ju det där tillägget från Skatteverket att är det så att man avverkat skog efter den 31 oktober 2021,”bör du minska virkesförrådet med den avverkade volymen”.

Inte för att det väl spelar någon större praktisk roll, så länge det inte handlar om byggnader och bostadshus. Men ändå.

Rätt ska vara rätt.

Så nu gäller det att korrigera – för avverkat det har jag.

Läser noga på blanketten (jag är ju ändå jurist, så jag borde väl begripa).

Det gör jag inte. Jag tänker att vad enkelt det vore att bara kunna ange avverkade m3sk i en liten ruta här (jag har ju dokumentationen från avverkningsredovisningen)! Men för det finns det ingen ruta, utan istället ska man ange barrträd och lövträd i termer av hur många m3sk/ha det finns på fastigheterna efter avverkning.

Och då måste man räkna:

  1. Antal m3sk/ha innan avverkning multiplicerat med arealen = den totala andelen m3sk på fastigheten.
  2. Den siffran minus de avverkade m3sk = den numera totala andelen m3sk på fastigheten.
  3. Blir det då rätt om jag sedan dividerar den siffran, d v s kvarvarande m3sk efter avverkning med arealen för att få fram vad jag ska skriva i Skatteverkets ruta om antal m3sk/ha?
  4. Började låta som en andragradsekvation. Och jag har aldrig varit bra på matte.

Och här skulle ju den här bloggen kunna övergå i ett allmänt gnällande om stat och myndigheter och byråkrati och regler och Skatteverket.

Men nej inte alls – det gör den inte!

För jag började ”Chatta med Skatteverket” (som i vanlig ordning ska ha all heder för snabb kontakt till skillnad från många andra myndigheter och företag).

Och där en Skatteverksperson, om än med ett annat sätt att räkna, faktiskt kom fram till ungefär samma siffra m3sk/ha efter avverkning. Så jag fyller i den siffran.

Och hoppas det blir rätt.

Är nog bättre på att fila en röjsågsklinga.