Rätt att stämma staten (2)

Nähä!

Staten behöver inte ta ansvar för de skador som orsakats av granbarkborrar på skog i närheten av ett naturreservat. AB Karl Hedin Skog hade stämt den svenska staten på 6,6 miljoner kronor och menade att skadeinsekterna spridit sig från reservatet efter att staten inte vidtagit några åtgärder, trots stora risker vid bildandet, efter storbranden i Västmanland 2014.

Jag skrev om det här i samband med stämningen i februari 2021 och att det var rätt att stämma staten (även om jag också skrev att det erfarenhetsmässigt är oerhört svårt att få rätt mot staten).

Och nu har domstolsavgörandet kommit (se ATL 25/11) och föga förvånande så går staten vinnande ur det hela. I stället får företaget betala statens rättegångskostnader om 3,4 miljoner kronor.

Jag har inte tagit del av bevisningen i målet och det är klart att det ska ställas krav på orsakssamband. Men argumentationen om att bolaget inte självt skulle ha avverkat angripna områden i rätt tid är ju knappast någon ursäkt för statliga försummelser. Och, åter igen, framstår det som paradoxalt hur staten för egen del slår ifrån sig samtidigt som dess myndighet, Skogsstyrelsen – vällovligt! – tar fram digitala karttjänster, ordnar Granbarkborreskolor och träget uppmanar oss privata skogsägare att avverka skadad skog i angripna bestånd.

Därför hoppas jag att företaget överklagar domen.