Rödlistad älg?

Med stigande förvåning läser jag en intressant artikel i Norrbottens-Kuriren, där det varnas för att älgen – av alla djur i skogen – riskerar att bli ”rödlistad”.

Artikeln finns bakom betalvägg, men för den som inte har tillgång till den så framgår att det finns skilda meningar.

Å ena sidan anser Svenska Jägareförbundet att ”skogsbolagen använder sin överrepresentation i älgförvaltningsgrupperna för att få ned älgstammen” och att ”från skogsindustrins sida vill man inte ta till sig argument och det är svårt att föra en konstruktiv dialog”.

Å andra sidan menar skogsbolagen (här Sveaskog i Norrbotten) att ”en art kan bli rödlistad med enda kriteriet att arten minskar under ett antal år. Målet som vi har varit överens om i älgförvaltningsgrupperna har under ett antal år varit att minska älgstammen för att närma oss målet att ha en älgstam i balans med betesresurserna”.

Det där har jag som skogsägande utbo som arrenderar ut jakten och dessutom befinner mig långt ifrån Norrbotten för lite kunskap om för att begripa mig på och ta ställning till.

Men av artikeln framgår att Länsstyrelsen i Norrbotten gett tillstånd till att skjuta 14.281 älgar.

Det knäppa tycker jag dock är, om det nu är så, att en minskad älgstam och oavsett hur stor den i övrigt nu ändå är, per automatik skulle leda till att den riskerar att bli ”rödlistad”. Kan det verkligen vara så?

Är det, oavsett vad man tycker om älgstammen, ändå inte så att det här med kriterierna för ”rödlistningen” är ett problem?

Vem vet, kanske där står en liten rödlistad älg någon stans där i skogsbrynet?

För några år sedan var det fiskmåsen som var på tapeten för potentiell rödlistning.

Det var lika dumt det.

Visst, det är betydligt färre älgar även på mina marker, men jägarna sköt, bland alla grisar och hjortar, en älgko så sent som för bara något år sedan och visst händer då och då att man ser en älg.

Och jag tänker att kvoterna anpassas till det.

Men därifrån till att ”rödlista” älgen?

Vad kommer sedan – Rödlistad ko?

Nej, det får räcka nu.