Afrikansk svinpest – skäms dem som tog in grisarna från början!

Jaha, så fick vi med vildsvinen till sist då in afrikansk svinpest i landet. Det var väl inte särskilt förvånande utan snarare en tidsfråga. Men ansvaret vilar tungt på dem som från början tog in grisarna!

Myndigheterna gör nu sitt bästa för att avgränsa områden och skadeverkningar. Ett enormt område i Fagersta med omnejd har avlysts, där vare sig lingonplockning, allemansrätt eller skogsbruk får bedrivas. För den som är skogsägare i området lägger det här en ”död hand” över verksamheten under lång tid framöver.

Vi kan nog bli fler.

De samhälleliga kostnaderna och kostnaderna för enskilda företag, stora som små, är enorma!

Men grundproblemet är väl egentligen de förbaskade vildsvinen. De var för bara några decennier sedan borta. Ändå tills någon glad och oansvarig ”entreprenör” kom på att ta in dem inom ett hägn, varifrån de sedan rymde och sedan utvecklade en vildsvinsstam utan like.

Alla vi som håller på med jord och skog i den nedra halvan av landet har sett eländet med uppbökade åkrar, skog där det ser ut som att någon gått fram med en jordfräs och skogsplanteringar där de eländiga grisarna gått och bökat omkull granplantorna.

Till enorma kostnader.

Det går inte att utkräva ansvar i efterhand, men det moraliska ansvaret – på dem som återetablerade vildsvinen – vilar nu, när vi dessutom fått in den afrikanska svinpesten, ett ansvar mycket tungt. Kanske borde de rent av skämmas?