En rejäl smocka från staten!

Om ett beslut från Högsta domstolen (HD) gjorde jag ett blogginlägg i våras.

Det var ett principiellt viktigt mål, där staten dömdes att betala ersättning för en avverkning som stoppats på grund av tjäder. HD slog fast att markägaren hade rätt till en ersättning motsvarande värdeminskningen på fastigheten med ett tillägg på 25 procent.

Jag tyckte det var bra. Samtidigt skrev jag att det skaver lite grann. Må vara att staten blir ersättningsskyldig, men den här ”Ta-vad-man-vill-ha”-attityden rimmar rätt illa med respekten för äganderätten.

Det var naivt skrivet av mig. För nu visar det sig att det var värre än så.

Trots HD-domen och trots att HD är prejudikatinstans, så hävdar staten, genom Kammarkollegiet, i ett ärende om ett avverkningsförbud om 2,7 hektar för en 90 år gammal grandominerad skog, att det minsann inte alls föreligger någon ersättningsskyldighet (ATL 22/9).

Tvärtom, med lite juridiskt finlir så gör man gällande att artskyddsärenden efter år 2009 saknar ersättningsrätt. Och skulle en ersättningsrätt ändå föreligga, så är man på sin höjd beredd att betala ut 9.000 kronor för fem år eller 27.000 kronor för 15 år (att jämföra med den intrångsersättning om 350.000 kronor som, i linje med HD-domen, begärts).

Det är en rejäl statlig smocka, rakt i ansiktet på markägarna!

Mitt & Ditt eller Statens?

Kammarkollegiet är en statlig myndighet. På dess hemsida kan man läsa att ”Med vår verksamhet bidrar vi till att stärka demokratin, öka transparens inom staten och bygga en hållbar framtid”.

Fina ord!

Man uppger vidare att man som en av alla sina uppgifter För allmänhetens talan i miljöprocesser”.

Jojo, Josefin! Måste vara skönt för de berörda markägarna att höra(!)

Det måste bli ett slut på de här trakasserierna av enskilda markägare.

Jodå, jag vet att staten inte får lägga sig i myndigheternas självständighet i enskilda ärenden och att det finns ett förbud mot ministerstyre (och det är bra).

Men om regeringen över huvud taget menar något med sitt prat om att värna och stärka äganderätten får man nog vara lite tydligare i kommunikationen här.