Det kom ett brev från Skogsstyrelsen…

Det kom rent av ett fysiskt brev (sådana kommer ju numera inte så ofta) från Skogsstyrelsen med en lite uppfodrande fråga om jag ville ”göra en insats för klimatet”?

Och det är förstås svårt att säga att man inte vill göra en insats för klimatet, men vad det handlade om var ett erbjudande om att teckna ett 50-årigt ”återvätningsavtal” på ett skogsbestånd om sådär 2 hektar.

Det antyddes att här hade varit gammal jordbruksmark. Och förklarades att man genom att plugga igen gamla diken kan höja grundvattennivån och minska utsläppen av växthusgaser.

Och så är det säkert. Det här är mosstorvmark, men någon gammal jordbruksmark betvivlar jag att det någonsin varit. Jag minns att vi slutavverkade området någon gång i slutet av 1970-/början av 1980-talet och när jag tittar på gamla kartor så visar de skogsmark, så någon gammal jordbruksmark är det inte fråga om, åtminstone inte de senaste 125 åren.

Så såg det ut på den ekonomiska kartan från 1957, avverkades några decennier senare och i dag är det en fin 50-årig gran-och tallskog med god bonitet (området i mitten till höger).

Skogsstyrelsen påpekade att de inte gjort något ”fältbesök”. Men som lydig medborgare avsatte jag ändå en halvdag och åkte ut och traskade igenom beståndet. Och minsann (!) här fanns ett litet dike, sådär 20-30 cm djupt, delvis igenväxt, men i övrigt vattenfyllt, rakt genom hela skogsbeståndet.

Skogsdiket!

Så jag kan ha haft fel om det där med jordbruksmarken för mer än 125 år sedan, men jag tror snarare att det handlar om att man gjort en skogsdikning för att öka tillväxten på skogen.

Men oavsett hur det nu varit, vad är det som bjuds?

Jo, att jag och min vuxna barn tecknar ett 50-årigt återvätningsavtal med sänkt bärighet och skogstillväxt. Vi skulle få avverka den skog som finns (trots att den inte är avverkningsmogen), men sedan lägga en ”död hand” över området i 50 år. Varefter det skapas en ”sumpskog”, som man uttrycker det.

För detta bjuds en engångsersättning om 10.500 kr/ha.

Vilket är en bråkdel av vad området med fin skogsmark kan ge över åren.

Jag gör gärna en insats för klimatet – tycker att det redan görs genom att vi certifierat fastigheten med alla de hänsyn det innebär. Men det är ju heller inte någon ideell verksamhet vi håller på med.

Så därför blir svaret tack – och nej tack!