Skelettskogarna – Skärpning!

Jag läser med intresse Skogsstyrelsens rapport (se länk nedan) om att granbarkborrens skador har halverats sedan 2022.

Åh, detta elände – kan vi slippa ifrån det – Hurra!

Det är en noggrann inventering som gjorts med cirkelytor om 20 m radie. Fältarbetet har gjorts av 12 arbetslag om två personer som under tiden 4 september – 1 oktober 2023 gjort inventeringen.

Bra där Skogsstyrelsen!

Det nedslående är att behöva läsa att 72 procent av årets barkborredödade granar står kvar.

72 % (Sjuttiotvå procent)!

Det här är bara för dåligt!

Det innebär, som Skogsstyrelsen skriver, ”en säkerhetsrisk och försvårar för att ny skog ska komma upp”.

Jag må säkert ha en och annan barkborregran stående på mina fastigheter, men är de fler än så har jag i alla fall sett till att ta bort dem.

Och det bör vi alla göra.

Jag brukar i min blogg predika om det här med ”Frihet under ansvar och äganderätt” för att slippa statliga ingripanden.

Men då får vi faktiskt se till att ta det ansvaret  – och inte lämna barkborreangripna ”skelettskogar” efter oss.

Skärpning!