Förbud mot att elda skräp på tomten?

Sådär lite i skymundan har det uppmärksammats att Naturvårdsverket meddelat föreskrifter med förbud om att ”elda trädgårdsavfall på tomten”.

Bakgrunden är EU:s avfallsdirektiv, som bl a innebär att ”bioavfall” i första hand ska ”materialåtervinnas”. Och med ”bioavfall” menas minsann inte bara livsmedels- och köksavfall utan också ”trädgårds- eller parkavfall”.

Naturvårdsvårdsverkets hemsida meddelas myndigt att ”De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska ”komposteras på tomten, lämnas in till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär det att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall”.

Vi som har ett liv som sträcker sig en bra bit utanför ”tomten”, tänker nog fortsätta att elda skräp och göra brasor.

Jag har skrivit det många gånger förut och jag vill än en gång säga att jag är en varm tillskyndare av vårt svenska EU-medlemskap. Det har gjort och gör oss gott.

Det är inte särskilt långt till Bryssel, men ibland känns verklighetsuppfattningen och avståndet enormt.

Så ibland misströstar jag.

För det här är så dumt så att klockorna stannar.

Kanske har det med svenska myndigheters nitiska implementering av rättsakterna från EU att göra?

Och jag hör på radion en handläggare från Naturvårdsverket som skruvar lite på sig, försöker förklara, men som nog egentligen inser orimligheten.

Så:

Ska vi vara bekymrade över det här? Nej.

Får vi tända majbrasor? Ja.

Kommunerna är ansvariga, de har tillsynen, och de kan söka dispens. Och det är inte överraskande att listan över kommuner som sökt dispens är lång.

Jag skulle vilja se den kommun som stolpar ut och meddelar förelägganden och förbud mot den som eldat lite skräp i trädgården eller på lagårdsplanen.

Så elda på som förut – med omdöme (nu när det börjar bli torrt i markerna).