Glad Midsommar önskade Nasse!

Ja, så kom förstås den dagen då grisarna inte nöjde sig med att bara böka upp skogsplantor, förstöra skörden och sätta trynet ner i betena.

Utan också traskade in i trädgården om natten och började böka upp gräsmattan.

Nasse skulle plocka sju blommor att lägga under huvudkudden och tyckte då att ett lämpligt sätt var att böka upp ett antal kvadratmeter gräsmatta.

En mycket påtaglig effekt av det är att jag inte längre kan använda robotgräsklipparen eftersom den ofelbart fastnar i torvorna.

Ok, det går kanske att lägga tillbaka och platta till. (På något märkligt sätt lyckades Nasse med att INTE bita av den nedgrävda slingkabeln – hängde 10 cm upp i luften bland torvorna – alltid något!)

De som begriper bättre säger att det förmodligen är en ensam galt som blivit utstött från flocken och nu traskar runt och söker nya vänner och marker. Samt att han kommer igen om han tyckte det var trivsamt i trädgården.

Vi får se hur det blir.

Men jag blir så förbannad!

Det enda jag vet är att för den person i Sörmland (var det väl?) som en gång tyckte att det var lite lattjo med vildsvin i ett hägn – och sedan släppte ut dem och därmed framkallande en vildsvinspopulation i landet på bortåt 300.000 grisar och enorma ekonomiska skador – så kommer det för all framtid att finnas en särskild plats i helvetet.

Myndighetsansvaret ska vi inte tala om.