Skogsdebatten har spårat ur

Det är som att verkligheten inte längre spelar roll när svenskt skogsbruk ska beskrivas. EU:s miljökommissionär påstår att svenska skogar huggs i en sällan skådad takt. När överväldigande fakta om motsatsen läggs fram ställs inte den mäktiga politikern till svar. Utan i stället intervjuas i Dagens Nyheter en person som lanserar en gigantisk konspirationsteori – den svenska regeringen ljuger, precis som den auktoritära regimen i Kambodja.

Svenskt skogsbruk. Foto: Thomas Adolfsén/TT

(mer …)

Efterfrågad avfolkning i skärgården?

”Intrycket är att allt – precis allt – är förbjudet.”, det skriver i dag skärgårdsbon och entreprenören Johan Pensar i en debattartikel i ATL.

Pensar vill bygga en skärgårdsby på mark som tillhör familjens gård. Något han tycker går helt i linje med politikens intentioner om en levande landsbygd. Men att omsätta visionerna till handling har visat sig svårt.

Texten av Johan Pensar lyfter en intressant fråga. Hur ska det gå att utveckla i grunden attraktiva landsbygder som många, särskilt fritidshusägare, inte vill ska anpassas till det moderna livet?

(mer …)