Och vem ska nu plantera i vår?

Jag tycker i och för sig att det är roligt att plantera skog. En tidig och klar morgon på hygget med en lågt stående sol som knappt börjat värma vid horisonten och en frisk doft från den jord som man trycker ner granplantorna i är svår att motstå.

Sedan är det förstås inte alltid så. Ibland ösregnar det, terrängen är oländig och klangen av ett plantrör eller ett borr i steniga marker gör ingen direkt gladare.

Två bilder av samma sak.

Nu kan jag som den utbo jag är inte skryta med några större planteringsinsatser de senaste åren. Några tusen hjälpplantor om året har det som mest blivit. Den stora grundjobbet har fått lejas ut.

I år blir det dessutom bara hjälpplantering. Fjolårsavverkningen blev sen, så i övrigt får det anstå till nästa år. Och tur är väl det. För vem ska nu plantera när och om gränserna är fortsatt stängda och den östeuropeiska arbetskraft som ju normalt faktiskt står för en betydlig del av planterandet uteblir?

Det där sätter fingret på en lite öm punkt. Det är svårt att rekrytera folk till skogsvårdsjobb. De flesta svenska ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden ratar såväl plantering som jordgubbsplockning.

Men det är också svårt att rekrytera duktigt folk. Nu har Skogsstyrelsen fått 150 miljoner till satsningar på gröna jobb inom skogs- och naturvård, som ett led i åtgärderna för att lindra de ekonomiska effekterna av det pågående virusutbrottet.

Och bra är väl det. Sedan är det väl jag som är fördomsfull, men jag har lite svårt att se arbetslösa tjänstemän som plötsligt går omkring på hyggena med ett plantrör i näven och sätter granplantor med någon större effektivitet. Men där kan jag ha fel.

Faktum är dock att det de senaste åren i vilket fall som helst verkar ha blivit svårare att rekrytera också från Östeuropa. Försämrad kronkurs och höjd skatt på säsongsarbete sägs vara några av orsakerna (ATL 9/12 2019).

Vi får se hur det går. I bästa fall kan det hela ändå bidra till att uppgradera statusen på yrket. Men då får vi som köpare av tjänsterna nog också vara beredda att betala därefter.