Av Jordbruksverket utvald!

När jag var liten pojke och mest gick omkring och drällde på lagårdsplanen var en av mina drömmar att få vara med i Svensktoppsjuryn.

Det var på den tiden då etermedieutbudet bestod av två statliga tv-kanaler och tre dito radiokanaler.  Och klockan 11.00 på söndagar – på bästa gudstjänsttid! – sändes Svensktoppen i P3.

Jag fick aldrig vara med (det fick däremot en gammal tant på granngården som måste ha varit född på slutet av 1800-talet och jag tyckte att det var hemskt orättvist).

Något äldre hoppades jag på att få vara med i Sifos eller SCB:s partisympatiundersökning. Det fick jag inte det heller.

Men nu har det hänt! Jag är utvald!

Jag ska minsann få vara med i ”JORDBRUKSVERKETS STRUKTURUNDERSÖKNING 2020” (kanske inte riktigt lika sexigt som Svensktoppen – men ändå)!

Utvald och utvald, förresten.

Det visar sig att den här undersökningen görs i storskalig omfattning vart tionde år (alltså måste jag ha svarat på den förut) och att samtliga jordbruksföretag i samtliga EU:s medlemsländer med en åkerareal över 2 hektar ingår.

Och vid en närmare titt visar det sig att jag senast den 26 juni är skyldig att svara – allt enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS (2020:3).

Det är till och med så att om jag struntar i att svara så kan jag dömas till 1000 kronor i ”penningböter”.

Men självfallet kommer jag att svara. I god tid. Jag tycker om statistik.

Och det är inte lite uppgifter som ska lämnas. Det är allt från arealuppgifter för åkermark, skogsmark, tomtmark, frilandsareal för trädgårdsodling (med respektive utan tunnel) och golfbanor – till uppgift om driftsledarens lantbruksutbildning och antal fjäderfän.

Någonstans kan jag tycka att rätt mycket av de här uppgifterna redan borde finns tillgängliga för Jordbruksverket i och med SAM-ansökan, vilket man dock i det 8-sidiga häftet med anvisningar till ifyllandet av strukturundersökningen uppger att de bara delvis är. Men jag skriver av Jordbruksverkets egna uppgifter om arealstorlek för åkermarken i den senaste SAM-ansökan och skickar in dem på nytt och så får jag väl ta skogsbruksplanen till hjälp för att räkna ut resten på egen hand.

Uppgifterna ska avse förhållandena nu på torsdag den 4 juni.

Det är knappt så att jag kan vänta.

Och skulle man förresten inte kunna få åtminstone en trisslott för besväret?