Privata skogsägare 2020 – färre, äldre och mest män som äger mer

Jag gillar statistik, kartor, grafer och tabeller.

I skolan var matematik det värsta jag visste, men just den här delen tyckte jag om.

Alltså kastade jag mig över SCB:s/Skogsstyrelsens senaste statistik över skogsägandet, jämfört med den senaste statistiken från år 2017 (vilket också ATL rapporterat om):

  • Antalet privata skogsägare blir färre: 316.691 (-2.958)
  • De privata skogsägarna blir äldre: 61,6 år/män (+ 0,5 år), 61,8 år/kvinnor +(0,5 år).
  • Antalet privata skogsägare som är män är ungefär detsamma (61,1 %)
  • Privata skogsägare som är män äger i genomsnitt mer (40,4 hektar) jämfört med kvinnliga skogsägare (25,4 hektar).

Det är i och för sig rätt marginella förändringar, men i fråga om antal och ålder är dock trenden rätt tydlig. I fråga om kvinnor och män står det rätt stilla. Det vore väl synd att säga att det går framåt.

Fast då kan man ju säga att det är som det är. Är det här något att hålla på och älta?  Det är ju ändå inget där förändringar varken kan eller bör tvingas fram med någon sorts kvoteringar eller på annat sätt.

Erfarenhet betyder mycket när det gäller skogsägande. Hur många gånger har vi inte hört berättelserna (jag kan min egen själv) om vad ”Far lärde mig om skogen” (inte Mor, alltså). Så var det bara, och det ska man inte underskatta utan ha respekt för.

Man strävar väl på.

Och visst finns det inte bara utrymme för – utan också behov av – ytterligare strukturrationaliseringar. De vanligaste förvärven handlar ju också om att köpa till ett grannskifte.

Men ändå. Går vi omkring och såsar med generationsskiftena? Vill barnen alls ta över, funderar vi? Vad är då eget och alla tidigare generationers mödor värda? Så vi drar på det.

Men så går åren. Och vi skogsägare blir successivt färre och äldre. Vad betyder det – politiskt och opinionsmässigt och för förståelsen för betydelsen av det privata skogsägandet och skogsbruket?

Jag ligger (59 år) ännu med knapp marginal under den genomsnittliga skogsägaråldern. Men det är inte långt kvar.

Och 50 år är heller inte någon ålder, men jag tycker faktiskt att det är ett bekymmer att 80 % av oss privata skogsägare – kvinnor och män – är över 50 år.