Terror mot bönder – värdig Guldspadevinnare!

I går kväll delade Föreningen Grävande Journalister (FGJ) ut priser i sin årliga Guldspadegala. Det delas ut priser i flera klasser, men ett av de viktigaste priserna är ändå Guldspaden till ”Årets främsta grävinsats i en storstadstidning”.

Det gick till journalisten Michael Verdicchio, Göteborgs-Posten, för hans och G-P:s granskning ”Terrorn mot bönderna”, som avslöjade hur ”den djurrättsrelaterade brottsligheten i Sverige ökar”, samt ”hur militanta djurrättsaktivister organiserat och systematiskt begått minst 200 brott mot mjölkbönder, djurlantbrukare och deras barn de senaste tre åren”.

Eller som juryn uttryckte det:

För att ha satt spaden i en dynghög av militant terror och hotfulla trakasserier mot Sveriges bönder.”

Michael Verdicchio har envist genomfört ett omfattande arbete med att kartlägga en brottslighet som pågått i det fördolda och där många, av förklarliga skäl, varit rädda för att prata. Och fortsatt där många kanske annars skulle ha slutat. Men som sedan fick genomslag på politisk nivå och ledde till att regeringen i mars skickade ut ett regleringsbrev till Polismyndigheten om att börja prioritera djurrättsrelaterad brottslighet nationellt.

Det är en viktig insats och en värdig pristagare!

Nu är det upp till Polismyndigheten att fullfölja uppdraget.