Dags att deklarera!

Jajamen, och då är det inte rörelsedeklarationen för 2020 det handlar om – den får anstå ett tag till.

Nu handlar det om vägdeklaration.

”Omprövning av bidragsrätt för er enskilda väg” lyder den något uppfordrande rubriken och det är Trafikverket som är avsändare.

Nu är ju det här inget nytt. Det görs vart femte år inför en ny period och det ska väl gå bra den här gången också.

Och det är väl högst rimligt att staten genom sitt Trafikverk kollar av statusen på de vägar man delar ut underhållsbidrag till.

”Trummor ska vara rensade och in- och utlopp ska fungera”, står det. Ja, det gör de väl, det skulle väl ha märkts annars?

Man kommer att titta på ”Diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns”. Ja, den fungerar ju, annars skulle väl också det ha märkts.

Och man kommer att titta på ”Röjning till normalt 2 m från vägkant och 4,6 m i höjd”. Jamen, där gör vi ju en vägslåtter varje sommar, så det är väl inget problem.

Och lite annat. Jodå, vi har haft årsmöte och jag är införstådd med att Trafikverket kan ”infordra” protokollet vid en ”stickprovskontroll eller av annan anledning”.

Ändå får man lite av hjärtat i halsgropen – tänk om det ändå är något som inte duger….? Och kanske är det tonläget – lite på temat ”Den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta”.

”Tillsyn av vägen kommer att ske utan att väghållaren blir kallad”, står det. Jo, det är ju lite som när Jordbruksverket med något dygns varsel ringer och meddelar att man ska ut göra kontroll dagen därpå.

Men det blir nog bra det här. Tycker att jag med gott samvete kan skriva under på att vägen ”varit i normal standard och farbar för ändamålen” och att den ”uppfyller villkoren för fortsatt medfinansiering”.