Man bygger sig en skogsbilsväg!

Jag var skeptisk från början – det är en grundinstinkt.

Varför hålla på och bygga väg?

Visst, det blir kortare väg att skota och virket kan läggas upp i skogskanten i stället för att köras flera hundra meter till en vettig upplagsplats.

Lönsamt?

Ingen aning – det är ju liksom inte gratis att bygga vägar och uppläggs- och vändplatser.

Men mindre skeptisk i dag – nästan övertygad.

Nu är det gjort!

För att förutom dryga skotningskostnader, så tillkommer ju inte sällan kostnader för att återställa körskador på åkrar och beten som man istället kört virket över.

Så det var nog bra.

Fint blev det i alla fall!

Här ska nog timmerbilen kunna svänga runt!