Tack till alla er som får det att funka – även för en utbo!

Som den utbo jag nu är, så är jag beroende av att omge mig med kloka och omdömesgilla människor. Som jag har stor tillit till. Även om jag gärna vill vara på plats, se att allting faller på plats, och helst personligen och handgripligen hålla i varje grej på plats, så skulle det inte funka utan er.

Sålunda några bra dagar.

I fredags hade jag besök av Hanna från Sydved som inte bara köper virke utan också ger mig goda och kloka råd.  Vi gick igenom såväl avslutade som pågående och kommande projekt. Kände att jag behövde få grepp om alltihop – och det fick jag. Och så fikade vi och hade en trevlig pratstund ihop.

Vi ska ta fram nya skogsbruksplaner!

Och fredag/lördag, så höstsåddes det under ledning av Martin. Hur fint som helst.

Vackrare än så här kan det inte bli!

Och i dag så körde jag – det var faktiskt bara jag – några timmar med röjsågen. Och därtill tryckte jag ner lite drygt hälften av snökäpparna utmed vägsamfällighetsvägen, som sköts och hålls fin av Anders.

Kom vinter, kom – snökäpparna är ute!

Och i morgon bitti, innan jag åker tillbaka till Stockholm, så kommer elektrikern Lasse och ordnar med den eländiga jordfelsbrytaren.

Nej, här fattar jag ingenting!

Jag är omgiven av fina och vänliga och omtänksamma människor.

Och det känns bra, i det här utboperspektivet, när man liksom bara måste få allt på plats, om än delvis på distans.

Men livet på landet, vare sig man är permanentboende eller utbo, skulle inte funka utan alla dessa kloka, händiga och duktiga företagare och entreprenörer!

Därför är jag så glad och tacksam för att ni finns!