Staten, SVT och skogen

När jag inte håller på med jord och skog, så jobbar jag med medier och yttrandefrihet. Och jag är nog den förste att säga att staten och dess myndigheter ska hålla mer än armlängds avstånd från medierna.

Det här är centralt – stat och myndigheter ska inte lägga sig i, vare sig det gäller en publicering i ATL på SVT eller i en lokaltidning eller vad som skrivs på en blogg.

Därför är det ganska ovanligt när Skogsstyrelsen nu finner anledning att gå ut och kommentera och kritisera SVT:s publicering/granskning, benämnd ”Slaget om skogen”.

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/SVT-anvander-Skogsstyrelsens-scenarier-felaktigt/

Ska man bli upprörd över det? Lägger sig staten och dess myndighet i?

Nej, att staten ska hålla fingrarna borta innebär inte att man inte ska kunna gå in och påtala sakfel, eller framföra en annan uppfattning.

De flesta av oss som jobbar med jord och skog har nog haft lite svårt att känna igen oss i SVT-serien ”Slaget om skogen”. Den har, bitvis, varit en balanserad rapportering, men på det stora hela gått ut på en monumental – och lite obalanserad – kritik mot det nuvarande skogsbruket.

Det där kan vi ha olika uppfattningar om. Men som skogsägare, där vi vårdar och värnar våra skogar och gårdar och har ett långsiktigt perspektiv med skogsbruket känner vi oss nog lite främmande – och orättvist – tilltvålade av den bild som getts.

Därför tycker jag att det var bra att Skogsstyrelsen sade ifrån – och återkom med fakta.