Liten berättelse i juletid (om avgifter och att käfta emot!)

Och det hände sig vid den tiden att från Trafikverket utgick ett påbud om att alla skogsägare skulle betala en skatt om 2.900 kronor ifall de på egen mark lade upp virke utmed allmän väg (Trafikverket kallade det inte för en skatt utan en ”avgift”).

Det var i samband med julen år 2019 och jag tänkte på Lukasevangeliet och inledde kort därefter min bana som bloggare i ATL med att, lite provokativt, ifrågasätta rimligheten i detta.

Det handlade inte om att jag ville hävda någon rätt att utmed allmän väg lägga upp timmer och massavedstravar lite hur som helst. Tvärtom ska här vara ordning och reda utan trafiksäkerhetsrisker, tycker jag. Vad det handlade om var det orimliga i att ta ut 2.900 kronor i en ”handläggningsavgift.

Det här väckte känslor. De flesta höll med mig. Men en och annan tyckte att jag ingenting begrep, var oansvarig och borde hålla tyst.

Fast nu var det ju inte bara jag som ifrågasatte.

Det började hända grejer i politiken.

Efter ett s k utskottsinitiativ beslutade en majoritet i riksdagens trafikutskott att ”tillkännage” (som man brukar kalla det) för regeringen att den borde ”verka för en återgång till en ordning där det inte tas ut några avgifter för tillstånd till virkesupplag utmed allmän väg”.

Utskottet – och riksdagsmajoriteten – slog fast att avgiften var ”en pålaga som på ett mycket menligt sätt påverkar förutsättningarna för skogsbrukare (markägare) att bedriva ett lönsamt skogsbruk.”.

Sådana där ”tillkännagivanden” brukar regeringar ibland ta med en nypa salt och i varje fall låta det hela dra ut på tiden.

Men nu berättar ATL att regeringen faktiskt meddelar att den avgift som tas ut av Trafikverket för ansökan att lägga upp virke längs allmän väg ska tas bort från och med den 1 januari 2022.

För oss som tror på politiken och att det går att påverka var väl det en trevlig julklapp!

Det lönar sig att vara olydig – men framför allt att göra sin röst hörd!