Oj då – krisreserven aktiveras!

Det är inte lätt att hänga med i dessa kristider. Politiken verkar dock ha börjat inse att det här med livsmedelsproduktion och nationell självförsörjning liksom inte fixar sig av självt om den som producerar inte får betalt så att det åtminstone går runt.

Men om jag förstår det rätt så har det nu fattats ett EU-beslut om att den s k krisreserven ska aktiveras.

Fast egentligen är det ju inga nya pengar som skjuts till utan det här avdraget som i snart 10 års tid gjorts varje år på direktstödet – för att ett och ett halvt år senare betalas tillbaka med ett konstaterande av att krisreservspengarna inte behövde användas.

Pengar in och ut.

Jag har varit lite ifrågasättande kring det här med pengar som bara skickas runt och inte minst till vad byråkratin och administrationen av detta kan kosta. Inte minst som det handlat om sådär 1,4 % av direktstödet, om än bara på ett direktstöd över 2000 euro.

Och i synnerhet som krisreserven aldrig tagits i anspråk.

Det hade man ju annars kunnat göra efter torksommaren 2018, men så var inte fallet (dock fick vi ju någon annan ersättning då).

Men för all del – nu verkar det vara dags. För svensk del verkar det här med krisreserven handla om 94 miljoner kronor. Lär väl inte bli så mycket för var och en i praktiken, men jag noterar att varje medlemsstat kan öka stödet med 200 procent. Samt att EU-kommissionen erinrar medlemsstaterna om att de kan besluta om sänkt moms under krisen.

Allt det här förutsätter givetvis att regeringen tar till vara de möjligheter som här erbjuds. Och att det sker snabbt och inte förhalas i administrativa processer – det är nu som krisstödet, drivmedelskatte- och momssänkningar behövs.

Och i det perspektivet är förstås beslutet från EU:s toppmöte- som ATL skrev om – i går om att inte godkänna förslaget om en sänkt dieselskatt en besvikelse.

Det ska bli mycket intressant att se hur regeringen och dess Jordbruksverk hanterar det här i praktiken.