SAM-ansökan – en tradition (?)

Jag gillar traditioner runt högtider som midsommar, jul och påsk; pysslandet och fixandet och matlagandet.

Och jag är väl som Gustav Svensson i julfilmen – jag tycker allt är som bäst när allt är som det alltid har varit (men så är jag också 60 år).

Nu är det väl det här med SAM-ansökan inte direkt någon högtid. Men väl en tradition.

Och det är det där med att årligen, framåt våren, åka till Hushållningssällskapet vid Vreta Kluster (nära Vreta Kloster) utanför Linköping där alla de gröna näringarna samlas.

Och få hjälp med att se till att SAM-ansökan fylls i på rätt sätt.

Det har jag gjort i mer än 20 år.

Så i fredags var det dags igen. Louise på Hushållningssällskapet fixade allt i en handvändning. Vi bockade av såväl de större skiften som brukas, som de små skiften ute i skogen – som legat i träda så länge jag minns, men som jag låter betesputsa för att på något sätt ändå hålla landskapet öppet – och som ändå genererar några hundralappar i stöd.

Nytt för i år var att vi dessutom gjorde alltihop, skifte för skifte – där man ser minsta inäga – på storbildsskärm!

Blir ok 2022!

Lite jobbigare blir det väl här i skogsbygderna 2023 efter CAP-reformen. Jag fick en prognos.

Åkte därefter vidare till fastigheten och tog ett varv på vägarna runt om och räknade på en kvart till åtminstone 22 hjortar/rådjur som stod och mumsade på den knappt uppkomna höstsådden. Vildsvinen satt väl och tryckte ute i skogen tills det blev mörkt.

Vi lever i tuffa tider – med kriget i Ukraina geografiskt närmare Sveriges östkust än till Paris. I det perspektivet är det här med EU-stöden och viltskador ett lyxproblem.

Och jag må då främst vara skogsbonde och utbo, men jag ser betydelsen av – och har ett engagemang för – att upprätthålla en jordbruksproduktion också här i skogsbygderna.  Vad gäller CAP-reformen skrevs den under andra förutsättningar. Frågor om livsmedelsproduktion och nationell självförsörjning och beroenden av vår omvärld har plötsligt hamnat i ett nytt läge.

Det kan finnas skäl att omvärdera och göra ett omtag här.

Om traditionen med SAM-ansökan ska upprätthållas.