Solcellspark på gärdet mitt ute i skogen?

Nej, inte vet jag. vare sig som skogsägare eller utbo. Om än med några halvstora jordbruksskiften mitt ute i skogen.

Försöker föreställa mig en park på sådär 15 hektar med solcellsplattor där.

Går lite trögt att visualisera. Känns lite främmande. Borde det inte odlas spannmål här? Och borde man snarare inte nu – när förmågan till nationell livsmedelsförsörjning börjar ifrågasättas – kanske rent av odla upp en del av de mindre åkrarna som jag haft i träda under bra många år?

 

Nja, det är nog inte här som det blir någon solcellspark

Fast det lovas guld och gröna skogar. Från 5-10.000 kr/ha och år i arrende från solcellbolagen till fastighetsmäklare som tycker att uppåt 100.000 kr/ha och år.

Men nu är det nog inte i första hand för gärdena i skogsbygderna som det finns intresse. Och dessutom verkar man behöva ha en kraftledning i närheten. Så om inte annat faller det på det.

Man kan ju åtminstone leka med tanken. Och om inte annat kanske man kan installera några solcellspaneler på lagårdstaket.