Vänerblock!

Åkte/gick förbi virkesupplägget från den senaste slutavverkningen.

Stannade till. Förundrades.

Vad har de gjort?

Kapat fina granstockar mitt itu. Sådär 2 meter långa.

Vilket var exakt vad som gjorts.

I ett sortiment som kallas ”Vänerblock”.

Stod det på lappen som var fastnitad på traven.

Men det var naturligtvis helt rätt.

En sådär 90-100-årig gammal granskog. Och min kloka rådgivare Hanna förklarade att när det handlar om granar som är ganska grova vid roten så betalar det sig bättre som ”Vänerblock” än till ett ”vanligt” sågverk.

Det såg man inte komma (som den förre statsministern sa).

Något för sågverken att tänka på om de vill hänga med.

Nu satsar jag på Vänerblock!