Bra där Skogsstyrelsen!

Skogsstyrelsen har tagit ett nytt initiativ med att erbjuda ett antal digitala skogskvällar.

Som utbo har det tidigare för det mesta varit omöjligt att delta i kurser på plats – några gånger har det varit trevliga skogsdagar en lördag på Ladvik utanför Stockholm, men det har ju mest handlat om en kort exkurtionsrunda och tipspromenad och kolbullegrillning och så har man åkt hem.

Så därför tycker jag att det här är ett utmärkt initiativ! Och intensivt!

Ikväll anordnades en digital skogskväll på temat ”Röjning och Gallring”, men även om ”Klimatpåverkan” och hur man kan tänka där i ett perspektiv av våra skogars ändå rätt långa omloppstid.

Om gran och tall och löv och ståndsortsanpassning, om hur vi ska få fram bra och robusta produktionsskogar som kan stå emot klimatförändringar, om att sätta in rätt röjnings- och gallringsåtgärder vid rätt tidpunkt och om naturvårdshänsyn.

 

 

Om Skötselmodellen 3T – Trädslag Tidpunkt Täthet.

Vi var hela 325-350 stycken som deltog och lyssnade. Många tacksamma tillrop kom det när det hela var slut.

 

Är man som jag 61 år och, utbo till trots, har gått med röjsåg sedan jag var typ 12 år och tycker att jag redan kan allting – men ändå insett betydelsen av att vara mottaglig för att lära mig något nytt – så var detta riktigt, riktigt bra!

Skogsstyrelsen har ju många uppgifter – ena dagen rådgivande myndighet, andra dagen tillsyns- och kontrollmyndighet med rätt att ge förelägganden och viten.

Och ibland har jag stört mig på det här lite lätt schizofrena uppdraget.

Men det här var ett verkligt bra uttryck för den rådgivande funktionen.

Först fyra kunniga och informativa inlägg från Magnus, Moa-Märta, Pia och Ivar, från Dalarnas och Kronobergs distrikt.

Och sedan frågestund. Med kloka svar.

Inga pekpinnar, utan nyanserat, informativt, respektfullt och väl balanserat.

Jag lärde mig mycket!

Bra jobbat där, Skogsstyrelsen!