Vilse i Skogsstyrelse-enkäten – nu går jag ut i solen!

Vilken vacker vinterdag!

Snölandskap och strålande sol från en blå himmel.

Öppnade t o m fönstret en stund!

Men så var det den där enkäten från Skogsstyrelsen!

Än en gång har man förmånen att bli utvald att redovisa uppgifter – tillsammans med 2500 andra brukningsenheter.

I ett pappersbrev har jag fått veta att jag ”har kommit med” i den årliga undersökningen ”Åtgärder i skogsbruket”! Avseende år 2022.

Wow!

Känns som att vara med i Melodifestivalen!

Det står att det är viktigt att jag svarar eftersom statistiken ”används regionalt och nationellt i utredningar och beslutsunderlag för allt från länsstyrelser till departement”.

Så här är det bäst att vara lydig.

Eftersom Skogsstyrelsen vet att vi skogsägare är rätt misstänksamma i fråga om vad sådant här uppgiftslämnande kan komma att användas till så betonar man dock att sekretess gäller för uppgifterna, att de enbart används för att räkna samman statistik och att mina svar inte kommer att kunna gå att identifiera i den slutliga statistiken.

Jojo, tänker jag lite misstänksam.

Men jag loggar ändå in och börjar fylla i uppgifterna.

Jag ska fylla i hektaruppgifter för 2022 om:

-röjning i ung- och plantskog

-maskinell markberedning och

-plantering.

På en tidigare sida har jag fyllt i uppgifter om”Genomförd slut- eller föryngringsavverkning” (hektar).

Och det är här som den digitala enkäten liksom slår knut på sig själv.

Den verkar inte kunna acceptera att jag har planterat en större areal än jag avverkade (fast nu var det ju så att jag på en och samma gång planterade en tidigare slutavverkning).

Får ett myndigt besked om att:

  • ”Arealen överskrider den totala skogsmarksarealen som fylldes i på första sidan eller har fler än två decimaler.”

Helt omöjligt att sedan klicka sig vidare i enkäten.

Äsch, vad trött jag blir!

Går ut i solen och skogen i stället!