Man är väl med i Krisreserven!

Alltså, jag gillar EU  och tror att det är bra med CAP och en gemensam jordbrukspolitik, men jag kan – och jag har skrivit om det här tidigare förr –  liksom inte låta bli att förundras över det här med ”Krisreserven”.

År efter år får jag först avdrag på stöden för avsättning till ”Krisreserven” – för att sedan i höjd med juni ett och ett halvt år senare få en återbetalning med samma belopp från ”Krisreserven”.

”Pengarna som drogs av från stöden 2021 gick till en gemensam reserv inom EU för att kunna  ge stöd vid eventuella kriser som drabbar jordbruket”, står det i beslutet från Jordbruksverket om att återbetala den slant man tidigare hållit inne.

Man tackar!

Det jag skulle vilja veta är om det någonsin har betalats ut något från denna ”Krisreserv”?

Nog har vi ju haft lite ”Kris” med torksomrar och så?

I ett större perspektiv är det småsummor.

Men ändå!

Vilken byråkrati och administration detta måste kräva.

Och innehållande och utbetalande av pengar fram och tillbaka.

Men det är väl jag som inte begriper.